COMME des GARÇONS HOMME明年的春夏新款抢先看,回归到日本人最爱的窄版贴身设计,带点日本代官山街头的雅痞风格,也融合了一些英伦的贵公子气息,这让许多身材比较窄版的男性都可以穿出时尚的感受!!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

编辑:Jungle Lin   图片来源:网络图片