Jennifer Lopez(詹妮弗·洛佩兹)代言自己创立的品牌 J.Lo by Jennifer Lopez 最新冬季系列广告大片,请来时尚摄影师 Hunter & Gatti 执镜,从牛仔到皮草,从礼服到首饰,为冬日带来洛佩兹Style的时尚选择。

1448763160523

1448763161289

1448763162601

1448763172898

1448763173617

1448763174570

1448763183461

资料来源:Neeu.com

tagged in